AV

Afspraak maken individuele behandeling of coaching
Je kunt een afspraak maken voor een individuele behandeling of coachingssessie door een e-mail te sturen naar: info@zinplicity.nl

Aanmelden Workshops & Trainingen
Je kunt je aanmelden voor een workshop of training door het aanmeldformulier in te vullen, een bestelling in de winkel te plaatsen of door een e-mail te sturen naar: info@zinplicity.nl

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname. Na ontvangst van de bevestiging is je deelname definitief. In de bevestiging vind je ook de adresgegevens van de locatie en de overige informatie.

(Aan)Betaling
Voor de 1- en meerdaagse  trainingen van ZINplicity geldt een aanbetaling van € 50,00.
Na je aanmelding ontvang je een e-mail met de betaalgegevens. Je aanmelding is definitief, zodra de aanbetaling is ontvangen.
Het restant kun je contant betalen op de (eerste) trainingsdag  of via een betaallink op aanvraag.

Annuleren individuele coaching

  • Je kunt je afspraak kosteloos 24 uur van te voren afzeggen of verplaatsen via email of whatsapp.
    Na die tijd, of bij niet op komen dagen, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

Annuleren workshops & Trainingen

  • Je kunt je aanmelding kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/training. Een eventuele (aan)betaling wordt dan gerestitueerd.
  • Tussen de 15 en 29 dagen wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
  • Meld je je af tot 14 dagen voor aanvang, of bij geen aanwezigheid, dan vind géén restitutie plaats van de aanbetaling en ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.
    (Wel mag je iemand anders in jouw plaats de training laten volgen, mits vooraf afgesproken).

Ik verzoek je vriendelijk met deze annuleringsvoorwaarden rekening te houden. Ik ben immers niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

Indien er onvoldoende deelnemers zijn voor een training, behoudt ZINplicity het recht de training te verplaatsen of annuleren. Je wordt hiervan minimaal 7 dagen voor aanvang van de training op de hoogte gebracht.

Uitsluiting Deelname
ZINplicity en haar trainers houdt zich het recht voor om iemand de toegang tot de training te ontzeggen als deze niet resoneert met training of het groepsproces wordt verstoord.


 

Annulering online diensten, coaching op afstand en/of digitale producten
Digitale producten zoals e-books, online trainingen of meditatie kunnen niet geruild worden. Er wordt geen restitutie verleend op aangeschafte online trainingen, e-books of coaching.

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal. lesmateriaal, paswoorden, e-books, geluidsopnames, meditaties, die door ZINplicity ter is beschikking stelt of is aangeschaft mag nimmer gedeeld,vermenigvuldigd of openbaar worden getoond zonder uitdrukkelijke toestemming van ZINplicity en rechthebbenden.

ZINplicity en haar trainers leveren een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Iedereen is anders en wat de een helpt, kan bij de ander geen of een heel ander effect hebben.

Deelname en behandelingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid en risico en ZINplicity  of de trainer kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld. Iedere deelnemer is zich hiervan bewust, neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en erkent zijn eigen aansprakelijkheid.